48 Dostawców z Polski i całego świata z którymi współpracujemy

Intensywna współpraca z partnerami i dostawcami wzdłuż całego łańcucha wartości decyduje o przewadze konkurencyjnej LTG Polska.

Ochrona środowiska

Obowiązkiem dostawców jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i efektywny wobec środowiska naturalnego.

Zakaz korupcji

LTG Polska nie będzie tolerować oraz w żaden sposób angażować się jakąkolwiek formę korupcji lub przestępstwa.

Chcesz zostać naszym dostawcą?


Napisz na: suppliers@lukatourguide.pl